Skip to main content
Consular Protection
konsulatas

Poland (PL) Representation in United States (US)

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Poland (PL) Representation in United States (US)
Interneto svetainė
http://www.houston.msz.gov.pl
Telefono numeris
+1 713 993 9685
Pašto adresas
3040 Post Oak Blvd suite 825, Houston, TX 77056, United States